menu dblex
ge en mörk bild av
verb
svartmåla

Alla synonymer går att klicka på.