menu dblex
ge en gästföreställning
verb
gästa

Alla synonymer går att klicka på.