menu dblex
ge eftertryck åt
verb
understryka
accentuera
framhålla
skärpa

Alla synonymer går att klicka på.