menu dblex
ge bevis på
verb
visa
manifestera
ådagalägga

Alla synonymer går att klicka på.