menu dblex
ge betäckning
verb
skyla
skydda

Alla synonymer går att klicka på.