menu dblex
ge avsked på grått papper
verb
ge respass

Alla synonymer går att klicka på.