menu dblex
ge anvisningar
verb
handleda
instruera

Alla synonymer går att klicka på.