menu dblex
ge anledning till
verb
föranleda
alstra
framkalla
förorsaka

Alla synonymer går att klicka på.