menu dblex
ge admonition
verb
huta åt

Alla synonymer går att klicka på.