menu dblex
gasförband
substantiv
kompress
tampong
binda

Alla synonymer går att klicka på.