menu dblex
galla
substantiv
ilska
vrede
förtrytelse
harm
gift
ondska
bitterhet
etter
vitriol
sin vredes skålar

Alla synonymer går att klicka på.