menu dblex
gagnelig
adjektiv
tjänlig
hälsosam
nyttig
förmånlig
god
fördelaktig
ändamålsenlig
tacknämlig
bra
sund
välgörande
givande

Alla synonymer går att klicka på.