menu dblex
gaffelformigt kluven
adjektiv
grenig

Alla synonymer går att klicka på.