menu dblex
göra vid
verb
iordningställa
reparera
laga

Alla synonymer går att klicka på.