menu dblex
göra veterlig
verb
kungöra
bekantgöra
förkunna

Alla synonymer går att klicka på.