menu dblex
göra väsen av
verb
fjäska

Alla synonymer går att klicka på.