menu dblex
göra tydlig
verb
förtydliga
tydliggöra
åskådliggöra
förklara
klarlägga

Alla synonymer går att klicka på.