menu dblex
göra tjänst som
verb
tjänstgöra
tjäna

Alla synonymer går att klicka på.