menu dblex
göra tjänst hos
verb
uppvakta

Alla synonymer går att klicka på.