menu dblex
göra till medlem
verb
intaga

Alla synonymer går att klicka på.