menu dblex
göra svårigheter
verb
sätta sig på tvären
bråka
krångla

Alla synonymer går att klicka på.