menu dblex
göra stadig
verb
stabilisera
stadga

Alla synonymer går att klicka på.