menu dblex
göra skev
verb
kröka
förvrida
vrida
förrycka

Alla synonymer går att klicka på.