menu dblex
göra skåror i
verb
skåra

Alla synonymer går att klicka på.