menu dblex
göra sig till herre över
verb
intaga
bemäktiga sig
underlägga sig
undertrycka
göra våld på

Alla synonymer går att klicka på.