menu dblex
göra sig till härskare över
verb
intaga

Alla synonymer går att klicka på.