menu dblex
göra sig till ett åtlöje
verb
bli en skottavla för åtlöje
göra sig löjlig

Alla synonymer går att klicka på.