menu dblex
göra sig osynlig
verb
smita
avdunsta
fly
smyga
skolka
gå under jorden
sticka sig undan

Alla synonymer går att klicka på.