menu dblex
göra sig fri från
verb
skilja

Alla synonymer går att klicka på.