menu dblex
göra ogjord
verb
upphäva

Alla synonymer går att klicka på.