menu dblex
göra något på stående fot
verb
improvisera

Alla synonymer går att klicka på.