menu dblex
göra något åt
verb
åtgärda
vidta åtgärder

Alla synonymer går att klicka på.