menu dblex
göra motstånd mot
verb
motstå
motarbeta
trotsa

Alla synonymer går att klicka på.