menu dblex
göra meningslös
verb
urholka

Alla synonymer går att klicka på.