menu dblex
göra maktlös
verb
överväldiga

Alla synonymer går att klicka på.