menu dblex
göra loss
verb
lossa
avskilja

Alla synonymer går att klicka på.