menu dblex
göra lättfattlig
verb
popularisera

Alla synonymer går att klicka på.