menu dblex
göra intryck på
verb
påverka
bekomma
beröra
afficiera
röra
vinna
tjusa
behaga
gå till sinnes
inta

Alla synonymer går att klicka på.