menu dblex
göra halt
verb
dröja sig kvar
stanna
stoppa
hejda sig
rasta

Alla synonymer går att klicka på.