menu dblex
göra fullständig
verb
supplera
fullständiga
ifylla

Alla synonymer går att klicka på.