menu dblex
göra fast
verb
fästa
förankra
spänna
surra
fixera
förtöja
angöra
slå om

Alla synonymer går att klicka på.