menu dblex
göra förberedelser
verb
förbereda
föranstalta
planera
rusta sig

Alla synonymer går att klicka på.