menu dblex
göra färdig
verb
fullborda
avsluta
stöka undan
avverka
fullända
färdigställa
expediera
hinna med
klarera

Alla synonymer går att klicka på.