menu dblex
göra ett överslag över
verb
bedöma
taxera
värdera

Alla synonymer går att klicka på.