menu dblex
göra djupt intryck på
verb
imponera

Alla synonymer går att klicka på.