menu dblex
göra delaktig
verb
meddela
underrätta

Alla synonymer går att klicka på.