menu dblex
göra bruk av
verb
utöva
använda
göra gällande
ta i anspråk
tillgodogöra sig

Alla synonymer går att klicka på.