menu dblex
göra bot för
verb
gottgöra
sona
gälda

Alla synonymer går att klicka på.