menu dblex
göra besviken
verb
svika
frustrera

Alla synonymer går att klicka på.