menu dblex
göra bekant med
verb
presentera
introducera
konfrontera

Alla synonymer går att klicka på.